mother is laying with shes doughter

Dzīve ar bērniem viena vecāka ģimenē

Ikdienas plānošanas un organizēšanas izaicinājumi

Audzinot bērnus vienatnē, ikdienas plānošana kļūst ļoti sarežģīta. Vecākam pašam jāveic visi mājas darbi un jārūpējas par bērniem, vienlaikus ejot algotu darbu. Lai tiktu galā ar visām likstām, ļoti svarīgi ir iemācīties plānot savu dienas režīmu, precīzi sadalot laiku darbam, mājas solim, bērnu audzināšanai un personīgajām vajadzībām. Bieži vien nākas samazināt darba stundas vai meklēt palīgus sadzīves darbos, lai atbrīvotu vairāk laika ģimenei. Ar lielu organizētību un pacietību tomēr iespējams sasniegt, ka pietiek laika visām dzīves jomām, kaut arī tas prasa lielāku piepūli nekā divu vecāku modelī.

Finansiālie izaicinājumi audzinot bērnus vienatnē

Protams, uzturēt ģimeni un bērnus, paļaujoties tikai uz viena vecāka ienākumiem, ir daudz sarežģītāk nekā strādājot divatā. Nereti nākas saskarties ar finansiālām grūtībām un ierobežotām iespējām. Tomēr galvenais ir dziļi savā sirdī centīties nodrošināt bērniem mīlošu, drošu un stabilu vidi, kurā viņi jūtas novērtēti un laimīgi, pat ja materiālā ziņā iespējas ir minimālas. Dārgas rotaļlietas un mantas nav tik svarīgas, kā vecāka veltītais laiks, uzmanība un mīlestība. To iespējams sniegt ar kopīgām pastaigām, rotaļām, grāmatu lasīšanu.

Sociālo kontaktu nodrošināšana

Bērniem, kas aug ar vienu vecāku, ļoti nozīmīgi ir regulāri sociālie kontakti ar citiem pieaugušajiem un vienaudžiem. Lai gūtu gan vīrišķo, gan sievišķo lomu pieredzi, ģimenei lietderīgi uzturēt ciešas attiecības ar draugiem, kaimiņiem, radiniekiem, kas var kļūt par bērna paraugiem un atbalstu. Ļoti ieteicams bērnus iesaistīt dažādās ārpusskolas aktivitātēs – pulciņos, sporta nodarbībās, kur viņi mijiedarbojas ar citiem bērniem. Tā bērns gūst plašāku sociālo pieredzi.

Gandarījums par bērnu izaugsmi

Lai arī audzināt bērnus vienatnē ir ļoti grūts un atbildīgs uzdevums, tomēr, redzot, kā bērns izaug par patstāvīgu, iejūtīgu un atbildīgu personību, vecāks var gūt neviltotu gandarījumu par savu veikumu. Svarīgākais ir nezaudēt pacietību un cerību grūtajos brīžos. Ja vecāks ieliek audzināšanā visu savu mīlestību, rūpes un izdomu, iespējams audzināt laimīgus, veselīgus bērnus arī vienatnē. Galvenais ir neļauties izmisumam un neatmest cerību.